Dayanıklı ve sürdürülebilir bir sektör

Dünya ekonomisinin soğuma döneminde Türkiye'nin serbest bölgeler dâhil toplam makine ihracatını 2023 yılında yüzde 11 artırarak 28,1 milyar dolara çıkarması süregelen ihracat odağımızın yeni bir başarısı. Bu durum, önemli pazarımız olan Avrupa’daki durağanlığa rağmen 2024 için 30 milyar dolar olan hedefimize inancımızı perçinledi.

Türkiye’nin Makine ve Teçhizat Yatırımları son 16 çeyrektir büyüme gösteriyor. Bu gelişmede, değişen dengelerin özellikle Avrupa için Türkiye’nin cazibesini artırması da etken oldu. Yurt içi makine talebini tetikleyen bu eğilim ve arkasına aldığı sübvansiyonlarla agresifleşen Uzak Doğu politikaları son dört yılda makine ithalatının yüzde 85 artışla 45,6 milyar dolara ulaşmasını neden oldu. 2023’te makinelerden 17,5 milyar dolar dış açık verir hale geldik.

SANAYİYE YÖN VERENLER

Sanayiye Yön Verenler Yeni Yüzyıl Hedeflerini Makine Zirvesi’nde Ele Aldılar

Mehmet Fatih Kacır

Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Mustafa Gültepe

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı

Adnan Dalgakıran

MAKFED Başkanı

Rada Rodriguez

ORGALIM Başkanı

Orhan Turan

TÜSİAD Başkanı

Kutlu Karavelioğlu

TİM Başkan Vekili

Hasan Büyükdede

MAKFED Danışma Konseyi Başkanı

Prof. Dr. Hasan Mandal

TÜBİTAK Başkanı

Prof. Dr. İsmail Koyuncu

İTÜ Rektörü

Prof. Dr. Mehmet T. Zeyrek

ODTÜ Rektör Yardımcısı

Makine Zirvesi

Hızlı Erişim Linkleri

Sponsorlar

2023 Sponsorları